Ön Bilgilendirme Formu
ara
aa

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Satıcı Bilgileri

Satıcı İsim/Unvanı: Getmobil Teknoloji Anonim Şirketi
Satıcı’nın Açık Adresi: Sultan Selim Mah. Lalegül Sok. No:5 İç Kapı No:40 Kağıthane/İstanbul
Satıcı’nın Telefonu: 0 212 253 90 90
Satıcı Mersis No: 0469096850500001
Satıcı E-Posta Adresi: info@getmobil.com
Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: Yurtiçi Kargo

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Alıcı’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Alıcı’nın mal veya hizmetin elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, Alıcı bu süre boyunca, dilediği zaman sözleşmelerin elektronik kopyasını Satıcı’dan talep edebilir. Ayrıca Alıcı siparişi onayladıktan sonra her bir siparişe özel olarak düzenlenen Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcı’ya e-posta yoluyla gönderilmektedir.

Sözleşme Konusu Mal ve Hizmetin Temel Nitelikleri ve Fiyatı (KDV Dahil)

Ürün Kodu Ve Adı ................... Kargo Ücreti - Yurtiçi Kargo
Adet ...................
Satıcı Unvani Getmobil Teknoloji Anonim Şirketi
Birim Fiyatı ................... 0.00
Birim İndirimi ................... 0.00
Kupon ................... 0.00
Cüzdan ................... 0.00
Toplam Ödeme Tutarı ................... 0.00
Vade Farkı ................... 0.00
KDV Dahil Toplam Ödeme Tutarı ................... 0.00

Ödeme ve Teslim Şartları

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Kargo hariç toplam ürün bedeli: ...................TL
Kargo Ücreti: 0.00 TL
Kargo Dahil Toplam Bedeli: ...................TL
Ödeme Şekli ve Planı: .......... TL’si Cüzdandan düşmek üzere kalan .......... TL Kredi Kartı ile .......... ay TL aylık ödeme / KDV Dahil .......... TL
Alınan Vade Farkı: ..........TL
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: ..........%

Teslim Şartları:

...................’in Alıcı tarafından sipariş edilmesini takiben en geç 30 gün içinde Alıcı’nın belirttiği adrese teslim edilecektir.

Teslimat Adresi: ...............................................................
Teslim Edilecek Kişi(ler): ...............................................................

Cayma Hakkı

Alıcı, hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının süresinin belirlenmesinde başlangıç tarihi olarak şunlar esas alınır:

  1. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
  2. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
  3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün.

Alıcı, cayma hakkını getmobil.com’da yer alan Bize Ulaşın sekmesi üzerinden yapacağı bildirim ile kullanabilir.

Alıcı’nın Satıcı’nın iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir.

Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır. Alıcı, cayma süresi içinde iade edeceği malı işleyişine, teknik özelliklerine, yapısına ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde, Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

Malın iade alınamaması için aşağıdaki haklı sebeplerin varlığı halinde Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirir. Bu durumda Satıcı, ödenen bedeli ve varsa belgeleri 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya iade eder.

Alıcı’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili ürünün iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber Alıcı ve Satıcı arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

GetmobilLogo
phone call
Bize Ulaşın
0 (212) 253 90 90
iyzico ile öde
instagram
facebook
twitter
tiktok
youtube
Tüm Hakları Saklıdır © 2023 Getmobil
tse
iso
iso
iso