Getmobil,Ticaret Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türkiye genelinde yenileme yetki belgesi alan sınırlı sayıda yenileme merkezinden biridir.
Firmamız Uluslararası ISO 27001 Bilgi Güvenliği yönetim sistemini iyileştirmeyi amaç edinmiştir.
Files Cover
Shield Tick
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Politikası
Recycle
T.C Ticaret Bakanlığı Yenileme Yetki Belgesi
Apple Devices
Getmobil Belgelerim