Contracts Image

GİZLİLİK POLİTİKASI

Getmobil Platformu’na erişim sağlamanız ve/veya Hizmetler’i kullanmanız durumunda işbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş addedilirsiniz. Eğer Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız Getmobil Platformu’na erişim sağlamayınız.

İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan ifadeler Kullanım Koşulları’nda tanımlandığı şekliyle aynen geçerlidir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası’nın konusunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında kişisel verilerinizin toplanması, kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması, muhafaza edilmesi, korunması gibi kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili hususlara ilişkin açıklamalar ile bu hususlarla ilgili sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

1- KAPSAM

İşbu Gizlilik Politikası, Getmobil Platformu’na uygulanacaktır.

Getmobil Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir, Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikler Getmobil Platformu’nda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

2- VERİ SORUMLUSU

Sultan Selim Mah. Lalegül Sok. No:5 İç Kapı No:40 Kağıthane/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Getmobil Teknoloji Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca “Getmobil” olarak anılacaktır), Hizmetler'in sunulması kapsamında Kanun uyarınca “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel verilerinizi Hizmetler'i Üye olarak ya da Üye olmadan kullandığınızda, hesap oluşturduğunuzda, Getmobil Platformu’nda yer alan bir formu doldurduğunuzda, hesap bilgilerinizi güncellediğinizde veya bilgi eklediğinizde veya Cihaz ve/veya hizmet satın aldığınızda veya sattığınızda, uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda, Hizmetler’imiz ile ilgili olarak bizimle veya diğer Kullanıcılar ile iletişime geçtiğinizde veya Getmobil Platformu’nu ziyaret ettiğinizde topluyor, işliyor ve muhafaza ediyoruz.

Getmobil ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaştığınız ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan ve Getmobil tarafından işlenen Kullanıcı verileri şunlardır: ad, soyad, eğer kullanıcı gerçek kişi ise TC Kimlik Numarası, eğer kullanıcı tüzel kişi ise vergi kimlik numarası, e-posta adresi, cep telefon numarası, iş telefon numarası, ikamet adresi, iş adresi, posta kodu, finansal hareket bilgileri, IBAN numarası, kredi kartı numarası, kredi kartı CVC kodu, kredi kartı son kullanım tarihi, çalışan ve Kullanıcıların giriş çıkış bilgileri, yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler, imza, çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, talep bilgileri, sipariş bilgileri, kullanıcı adı, cihaz IMEI numarası, ekran şifresi, marka ve modeli, IP adres bilgileri, internet sitesi ziyaret bilgileri.

Özel nitelikli kişisel veri sayılan ve bu nedenle de Getmobil tarafından herhangi bir şekilde toplanmayacak ve işlenmeyecek verileriniz şunlardır: kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Hesabınızı sosyal medya hesabınıza bağlamanız için sosyal medya sitesini kullanmanıza ya da Getmobil Platformu’na Google hesabınız aracılığıyla Üye olmanıza izin verebiliriz. Bu şekilde Üye olduğunuzda, kişisel verileriniz ilgili sosyal medya sitesi tarafından otomatik olarak Getmobil’in erişimine açılabilir. Otomatik erişim sağlanacak verilerinizin neler olduğunu ilgili site Üyelik esnasında size göstermektedir. İlgili sosyal medya sitesinde yer alan gizlilik ayarları aracılığıyla erişim sağlayabileceğimiz kişisel verilerinize ilişkin değişiklik yapma hakkına sahipsiniz. Bu değişikliklerin yönetimini ilgili diğer sitelerden yürütebilirsiniz.

Getmobil, Kullanıcılar’ın gizliliğinin korunması için gerekli önlemleri titizlikle almaktadır. Kullanıcılar da Getmobil Platformu’na erişim sağlayarak Getmobil’in Gizlilik Politikası’na uymayı peşinen kabul etmektedir.

Gizlilik Politikası’nda aksi belirtilmedikçe Kullanıcılar’dan alınan her türlü bilgi, Kullanım Koşulları’nda belirtilen amaçlara uygun ve amaçlarla sınırlı olarak kullanılacaktır.

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ DAYANAK VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Getmobil tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenecektir:

 • Kullanım Koşulları’nın ve Üyelik Sözleşmesi’nin Yerine Getirilmesi: Getmobil tarafından sunulacak hizmet çerçevesinde Getmobil ile akdedilen Kullanım Koşulları’ndan ve Üyelik Sözleşmesi’nden doğan edimlerin ifası, siparişin tarafınıza iletilmesi ve Kullanım Koşulları’nın ve Üyelik Sözleşmesi’nin diğer süreçlerinin takibi için gerekli olan kişisel verileriniz tarafımızca işlenecektir.
 • Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Gerekli Çalışmaların Yapılması: Ticari süreçte yapılan işlerin organizasyonu ve süreç takibi için gerekli verilerin temin edilmesi ve performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi.
 • Getmobil Platformu’nu Yönetme ve Hizmetlerin Sağlanması: Kişisel verileriniz, uygun olduğu durumlarda, Kullanım Koşulları’ndan ve Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işlenir. Bu tür bir işlem, işletmemizi yönetme ve tanıtma, Getmobil Platformu’nu işletme ve yönetme, Hizmetler’imizi sağlama ve geliştirmeye ilişkin meşru menfaatlerimize dayanır.
 • Finansal ve Muhasebe Kayıtların Tutulması: Kişisel verileriniz faturalandırma tahsilat ve raporlama işlemlerinin yerine getirilmesi ve finansal ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi için Kullanım Koşulları’ndan ve Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerimiz çerçevesinde işlenecektir.
 • Kullanıcı Deneyiminin Arttırılması: Kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin, planlanması ve/veya icra edilmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi için Kullanım Koşulları’ndan ve Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerimiz veya Hizmetler’i sağlamaya yönelik meşru menfaatlerimiz uyarınca kişisel verileriniz tarafımızca işlenecektir.
 • Getmobil Tarafından Sunulan Ürün ve Hizmetlerden Kullanıcıları Faydalandırmak İçin İlgili İş Süreçlerinin Yürütülmesi: Cihaz ve/veya Hizmetler’in satış süreçlerinin, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin, Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi için kişisel verileriniz tarafımızca işlenecektir. Kullanıcı talep veya şikayetlerinin takibi ve Kullanım Koşulları’na ve Üyelik Sözleşmesi’ne ilişkin süreçlerin ve/veya hukuki taleplerin takibi de aynı amaç kapsamındadır.
 • Kullanıcı Kaydı: Kullanım Koşulları’ndan ve Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerimiz veya Hizmetler’i sağlamaya yönelik meşru menfaatimiz uyarınca, Getmobil Platformu’na Üye olduğunuzda, hesabınızı kaydetmek ve yönetmek, teknik ve müşteri desteği sağlamak ve kimliğinizi doğrulamak için kişisel verilerinizi gerektiği gibi işler ve hizmetlere ilişkin önemli bilgileri göndeririz.
 • Destek Taleplerinin Yerine Getirilmesi: Getmobil’in sizinle iletişime geçmesini talep etmeniz halinde (örneğin, Cihaz ve Hizmetler’le ilgili herhangi bir sorunuz için) veya Getmobil’de bulunan yollarla bizimle iletişime geçmeniz durumunda, kişisel verilerinizi, taleplerinizin yerine getirilmesi ve sizinle iletişim kurulmasındaki meşru menfaatimizin gerektirdiği ölçüde veya Kullanım Koşulları’ndan ve Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerin gerektirdiği şekilde işleriz.
 • Getmobil’in İş İlişkisi İçerisinde İlgili Kişilerin Hukuki, Teknik ve Ticari İş Güvenliğinin Temin Edilmesi: Şirket denetim faaliyetlerinin, operasyonel faaliyetlerin (şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi için temin edilmesi gereken faaliyet) planlanması ve icra edilmesi. Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi de bu amaç kapsamındadır.
 • Getmobil Platformu’nun ve Hizmetler’in İyileştirilmesi Kapsamında Tekliflerin Geliştirilmesi: Kişisel verilerinizi, Getmobil Platformu’nu ve Hizmetler’i iyileştirmeye, yeni teklifler geliştirmeye ve bireylere özel içerikleri Hizmetler’imizle sağlamaya ve deneyiminizi kişiselleştirmeye yönelik meşru menfaatimiz için gerekli olduğu ölçüde Getmobil Platformu ve Hizmetler’le ilgili eğilimleri, kullanımı ve etkileşimleri analiz etmek için işleriz. Bazı durumlarda, kişisel verilerinizi bu tür bir geliştirme için doğrudan tarafınızca doldurulacak bir form üzerinden işleyeceğiz.
 • Pazarlama İletişimleri ve Reklamlar: Getmobil Platformu ve Hizmetler’imizi tanıtmak ve tekliflerimizin (doğrudan pazarlama yoluyla veya kişiselleştirilmiş içerik reklamları sağlayarak) reklamını yapmak meşru ticari menfaatimizdir. Tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için optimizasyon faaliyetlerinin yapılması da bu amacın kapsamı içerisindedir.
 • Bakım ve Onarım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi: Kişisel verileriniz cihaz bakım, onarım, kurulum ve yerinde servis hizmetlerini Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülüklerimiz çerçevesinde yerine getirmek amacıyla işlenecektir.
 • Kontrollerin Yapılması: Kişisel verileriniz tamir işleminin tamamlandığına dair kontrollerin Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülüklerimiz çerçevesinde yerine getirilmesi doğrultusunda işlenecektir. Telefonunuzun ekran şifresi sadece bahsedilen tamir onarım işleminin kontrol edilmesi amacıyla kullanılacak, akıllı telefonunuz içerisinde bulunan fotoğraf, video veya ses kaydı gibi kişisel verileriniz herhangi bir amaçla kullanılmayacak, kopyalanmayacak veya yedeklenmeyecektir.
 • Ödemelerin Sağlanması: Bize mali bilgiler verdiğiniz durumlarda, Getmobil, bu tür bilgileri doğrulamak ve yalnızca bir işlemi tamamlamak ve Kullanım Koşulları’ndan ve Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gereken ödemeleri toplamak için kişisel verilerinizi işleyecektir.

5- KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Getmobil tarafından işlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilmiş olan amaçlar ve hukuki sebeplere dayanılarak Kanun m. 8 uyarınca yurt içindeki iştiraklerimiz, satın almak istediğiniz ürünün satıcısı veya hizmet sağlayıcıları, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir. Aynı amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olacak şekilde kişisel verileriniz açık rızanızın alınması şartı ile Kanun m. 9. uyarınca yurt dışındaki üretici firmaya aktarılabilecektir.

6- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

Kanuna uygun olarak, İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlarla Kanuna uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz, Kanun m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaçlar ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız sürelerin sona ermesi üzerine kanunun öngördüğü güvenlik tedbirleri göz önüne alınarak tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

7- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz Getmobil tarafından Getmobil Platformu, e-mail, gibi kanallardan, Getmobil’in erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalı ile veya fiziki olarak posta/kargo yolu ile ya da sözel olarak toplanacaktır.

Kişisel verileriniz Kanun m. 5’te de belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi. (m. 5/2-a)
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. (m. 5/2-c)
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması. (m. 5/2-ç)
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması. (m. 5/2-d)
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması. (m. 5/2-e)
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması. (m. 5/2-f)

8- KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinize ilişkin Kanun m. 11 kapsamında sizlere aşağıdaki haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme. (m. 11/1-a)
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme. (m. 11/1-b)
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. (m. 11/1-c)
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. (m. 11/1-ç)
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme. (m. 11/1-d)
 • Kanun m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme. (m. 11/1-e)
 • Kanun m. 11/1-d ve 11/1-e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme. (m. 11/1-f)
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme. (m. 11/1-g)
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. (m. 11/1-ğ)
 • Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Politika uyarınca info.getmobil.com adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenmiş olan şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı sürece, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Getmobil talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Bununla beraber taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret sizden talep edilecektir.
 • Getmobil’in işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nı, iş gereksinimleri ve kanuni gereksinimler doğrultusunda tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızı düzenli olarak ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.