Contracts Image

AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu Kimliği: Sultan Selim Mah. Lalegül Sok. No:5 İç Kapı No:40 Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan, 4690968505 vergi numarasını haiz Getmobil Teknoloji Anonim Şirketi (“Getmobil”)
 2. Veri Kategorizasyonu:
  Kimlik Bilgisi : İsim, soyisim, T.C. kimlik no, nüfus cüzdanı fotokopisi, şahıs şirketi unvanı, sahış şirketi vergi numarası
  İletişim Bilgisi : e-posta adresi, cep tel. no, adres
  İşlem Güvenliği Bilgisi : Cihaz ekran şifresi
  Cihaz Güvenliği Bilgisi : IMEI/cihaz seri numarası, cihaz markası, cihaz modeli
  Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgisi : Video, ses kaydı
  Finansal Bilgi : Kredi/bankamatik kart no, kredi/bankamatik kart son kullanma tarihi, kredi/bankamatik kartı güvenlik kodu
  Müşteri İşlem Bilgisi : Elektronik cihazdaki güncel bozukluklar/eksiklikler hakkında cevaplar/beyanlar, indirim/referans kodu, ön-arka kamera fotoğrafı, bluetooth durumu, batarya durumu, wifi durumu, lokasyon hizmetleri durumu, multitouch test sonucu, , ön kamera video testi, mikrofon testi, arka kamera video testi, LCD backlight testi, drag testi, speaker/receiver testi, sipariş onay numarası, ticket no, talep konusu, onarım hizmet içeriği, teslimat türü, teslimat tarihi/saati, mağaza bilgisi, randevu uygunluğu bilgisi,
  Hukuki İşlem Verisi : Form onayları/imzaları, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler v.b.
 3. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı ve Hukuki Sebepleri
  Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
  Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Cihaz Güvenliği Bilgisi, Finansal Bilgi, Müşteri İşlem Bilgisi, Hukuki İşlem Verisi
  • Mağazadan ürün satın alan müşteriye hizmet verilmesi
  • Mağazada cihaz tamir hizmeti sunulması, fatura kesilmesi
  • Satın alınacak cihaza ilişkin mevzuata uygunluk sorgulaması yapılması, kıymet takdiri yapılması ve akabinde satış hizmetinin gerçekleştirilerek gider makbuzu kesilmesi
  • App kapsamında sunulan hizmetlerden faydalanabilmek amacıyla kullanıcı hesabı açılması
  • Satın alınacak cihaza ilişkin satın alma değeri belirlenmeden önce, son kontrolün yapılması
  • Müşterilere cihaz tamirat hizmetinin sunulması
  • Müşterilere verilen hizmetlere yönelik fatura düzenlenmesi
  • Yerinden al hizmeti sunulması
  • APP veya websitesi üzerinden hizmet sunulması
  • Tahsilat süreçlerinin tamamlanması
  • Müşterilerin sistem kaydının yapılması
  • Ürün iadesi sonrasında bedel iadesi yapılması
  KVKK m.5/2-c
  İşlem Güvenliği Bilgisi
  • Cihaz tamir hizmeti sunulması
  Açık Rıza
  Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Hukuki İşlem Verisi
  • Müşterilere kampanya, indirim vb. hususlarda bilgilendirme yapılması
  Açık Rıza
  Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi
  • Müşteri telefon/whatsapp danışma hattına gelen taleplerin cevaplandırılması
  • İnternet sayfasındaki "bize ulaşın" bölümünden gelen taleplerin cevaplandırılması
  KVKK m.5/2-f
  Görsel ve İşitsel Kayıt
  • Garanti belgesi düzenlenmesi
  KVKK m.5/3-ç
 4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Alıcı Grubu Veri Kategorileri Aktarım Amacı Aktarımının Hukuki Sebebi
  (Yurt dışında kurulu) Tedarikç İletişim Bilgisi, Kimlik Bilgisi, Finansal Bilgi, Müşteri İşlem Bilgisi, Cihaz Güvenliği Bilgisi, Hukuki İşlem Veris
  • Satın alınacak cihaza ilişkin mevzuata uygunluk sorgulaması yapılması ve akabinde satış işleminin gerçekleştirilmesi ve ödeme yapılması
  • Tahsilat süreçlerinin tamamlanması
  • APP veya websitesi üzerinden hizmet sunulması
  KVKK m.9/1 Açık Rıza
  Kamu Kurum/Kuruluşu Cihaz Güvenliği Bilgisi
  • İlgili cihazın mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi
  KVKK m.5/2-ç
  Kamu Kurum/Kuruluşu Kimlik Bilgisi, Finansal Bilgi
  • Fatura beyanlarının yapılması
  KVKK m.5/2-ç
  Tedarikçi Kimlik Bilgisi, Finansal Bilgi
  • Ödeme, tahsilat, iade süreçlerinin ifası
  KVKK m.5/2-c
  Kamu Kurumu/Kuruluşu İletişim Bilgisi, Kimlik Bilgisi, Finansal Bilgi, Müşteri İşlem Bilgisi, Cihaz Güvenliği Bilgisi, Hukuki İşlem Verisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıt,
  • Uyuşmazlık süreçleri kapsamında delil sunulması, savunma yapılması
  KVKK m.5/2-ç
  Kamu Kurumu/Kuruluşu Kimlik Bilgisi, Hukuki İşlem Verisi, İletişim Bilgisi
  • Müşterilere kampanya, indirim vb. hususlarda bilgilendirme yapılması
  Açık Rıza
  Tedarikçi İletişim Bilgisi, Kimlik Bilgisi, Finansal Bilgi, Müşteri İşlem Bilgisi, Cihaz Güvenliği Bilgisi, Hukuki İşlem Verisi
  • Lojistik hizmeti sunulması ve sözleşmesel yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesi
  KVKK m.5/2-c
 5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Getmobil’e ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

  KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak kanun kapsamındaki haklarınızı talep edebilirsiniz.

  Haklarınızı kullanmak için yazılı olarak : Sultan Selim Mah. Lalegül Sok. No:5 İç Kapı No:40 Kağıthane/İstanbul adresine veya kvkk@getmobil.com adresine e-posta aracılığıyla müracaat edebilirsiniz.

  Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.