Garanti Koşulları
ara
aa

Garanti Koşulları

 • Getmobil internet sitesinde satışa sunulan yenilenmiş ürünlerin Getmobil Teknoloji Anonim Şirketi tarafından taahhüt edilen garanti süresi 12 aydır. Taahhüt edilen garantinin süresi, ürünün tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren başlamaktadır.
 • Garanti taahhüdü, yenilenmiş ürünün tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasından meydana gelen hasarları kapsamamaktadır. Ürünün fiziksel darbe alması, aşırı nem veya ısıya maruz kalması ve su ile temas etmesi, Getmobil tarafından ilan edilen iade ve sair prosedürlere uyulmaması gibi ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere kullanıcının hatalı kullanımından kaynaklanan ancak yenileme merkezinden kaynaklanmayan arızalar kesinlikle garanti kapsamında değildir. Tüketici, garanti taahhüdünün dışında gerçekleşen hasarlar için yenileme merkezi veya satıcıya karşı tüketici kanunundan doğan seçimlik haklarını kullanamaz.
 • Yenilenmiş Üründe arıza olduğunun tespit edilmesi halinde tüketici yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’in 14. Maddesi uyarınca; a) ayıpsız yenilenmiş misli ile değişim, b) ücretsiz onarım, c) sözleşmeden dönerek bedel iadesi talep etme, d) ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme seçimlik haklarından birisini kullanabilir.
  Seçimlik haklarını kullanan tüketici, talepleri için yenileme merkezi veya satıcıya başvurabilir. Yenileme merkezi ve satıcı tüketicinin taleplerinden müteselsilen sorumludur.
  Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması durumunda malın, garanti süresi kapsamında yeniden bozulması, azami tamir süresinin aşıldığı, tamir edilmesinin imkansız olduğu; yetkili servis, satıcı veya yenileme merkezi tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında indirimini veya imkan varsa ayıpsız yenilenmiş misli ile değiştirilmesi seçimlik haklarından birisini satıcıya karşı ileri sürebilir. Satıcının bu talebi yerine getirmediği durumlarda, yenileme merkezi tüketicinin yönelttiği seçimlik hakka karşı müteselsil sorumludur.
 • Ürünlerimizin tamamı üreticilerin ya da üreticinin onay verdiği parçalar ile yenilenmiştir. Getmobil tarafından satışa sunulan yenilenmiş ürün ve ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
 • Tüketicinin garantiden doğan seçimlik hakların kullanılmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl belirlenerek ilan edilen parasal değerlere göre tüketici; yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
 • Tüketici, garantiye gönderdiği ürünü yedekleyerek ve bütün kullanıcı hesaplarından çıkış yaparak garantiye teslim etmelidir. Kayıp olan veriler ve bununla sınırlı olmamak üzere yaşanabilecek sorunlarda sorumluluk tüketiciye aittir.
 • Tüketici, seçimlik haklarını kullanıp ürünü garantiye gönderirken, ürünü düzgün ve hasar almayacak şekilde paketlemekle yükümlüdür. Ürünün düzgün paketlenmemesinden meydana gelen zararlardan dolayı tüketici seçimlik haklarına başvuramaz.
 • Yenilenmiş ürünlere ilişkin garanti belgesi kâğıt üzerine yazılı fiziki olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin bu belgeyi kâğıt üzerinde yazılı olarak talep etme hakkı bulunmaktadır.
 • Satılan ürüne ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmemektedir.
GetmobilLogo
phone call
Bize Ulaşın
0 (212) 253 90 90
iyzico ile öde
instagram
facebook
twitter
tiktok
youtube
Tüm Hakları Saklıdır © 2023 Getmobil
tse
iso
iso
iso